Welcome to MU ONLINE S6 EP3 - DARK SIDE SERVER

[Dark Side S6 E3][LAUNCHED 26TH FEB 2016][Old Style Classic Low Rate][Exp x4][Spots][No Crazy Items in shops][Fair GamePlay][65k Max Stats][Balanced PvP and Market][Anti-Cheat][Advance Web UserCP][Vote and Online Reward][VIP][Long Term Play][Active Support][Items Upgrade +15, Option +28]

Some part of website is not working correctly. It is because we gonna to rebuild it and waiting for developers make some changes to config's regarding new SQL build.
====================
Niektóre części strony nie działają poprawnie, a to dlatego ze będziemy ja dostosowywać do większej ilość serwerów oraz deweloperzy musza dokonać zmian względem nowe struktury SQL.

Our Server is back online! Download new game client and you ready to go! Yours acc should be fully restored! Welcome and enjoy!
======================
Serwer jest z powrotem online! Ściągnijcie nowego klienta i gotowe! Wasze kont zostały w pełni przywrócone! Witamy i do gry zapraszamy!

Hello all!
 
As you can see our website is back online. Your account are restored. We waiting for server files installation now. Three different worlds, exp rate, drop, etc. Our old server will be restored too. Main server will be online as soon as developers finish do they things. Other servers with time, we have to setup them first.
 
Sooner time servers will be online is Monday, but developers working on our host since today (Friday).
===========================================
Cześć wszystkim!
 
Nasza strona jest z powrotem online. Wasze konta są już online. Czekamy na instalacje serwerów, ponieważ będą teraz 3 rożne światy z osobnym exp rate, dropem, itp. Nasz stary serwer będzie przywrócony i będzie otwarty online zaraz jak deweloperzy skończą swoja robotę. Pozostałe serwery ustawimy z czasem.
 
Przewidywalny czas zakończenia prac Poniedziałek, ale deweloperzy pracują już dzisiaj na hoście.

Castle Siege

! More details

Castle Owner: MASTERS
Castle Lord: PanKot
Money: 120,023,317
Tax Hunt Zone: 300,000
Next battle: 18:00 - 20:00, 16/07/2017

CryWolf

Status: Unprotected

Top Voters

! Reset Every Month

Monthly rewards will be given to the Top 5 Voters. 1st: 500, 2nd: 450, 3rd: 400, 4th: 350, 5th: 300 [WCoinC]